15631793372_bcb4f4e381_kLuni 7 decembrie 2015 am o misiune dificilă, moderarea celor 2 sesiuni de după-amiază ale reuniunii, agenda mai jos. Este o întâlnire dintr-o serie provocată de Reprezentanța Comisiei Europene în România și organizată de CRPE.

“Evenimentul lansează o platforma națională de dialog cu scopul identificării și abordării principalelor provocări socio-economice și de dezvoltare din zonele rurale.

Deși rata de ocupare în agricultură a fost de 28% în 2014, contribuția acestui sector economic la PIB este de doar 4,6%. Aceste cifre reflectă o productivitate scăzută și o lipsă de alternative reale și arată, în același timp, subocuparea în agricultura de subzistență. Potențialul de creștere în agricultură este limitat de structura polarizată a exploatațiilor agricole și de fragmentare. Accesul la împrumuturi bancare este dificil, în timp ce lanțurile de aprovizionare și piețele locale rămân subdezvoltate. Crearea de locuri de muncă și diversificarea activităților din mediul rural întâmpină dificultăți substanțiale.

Rata sărăciei și a excluziunii sociale rămâne foarte ridicată (55%), reprezentând un procent aproape dublu comparativ cu mediul urban. În ceea ce privește educația, discrepanța între mediul rural și cel urban începe să se manifeste de la vârste timpurii și devine mai pronunțată pe măsura ce se avansează în ciclurile de învățământ. Rata abandonului școlar timpuriu este de trei ori mai mare în mediul rural față de mediul urban, în timp ce participarea la învățământul superior secundar și la învățământul terțiar rămâne scăzută, rezultând în dobândirea de competențe scăzute. În același timp, accesul la îngrijire medicală și furnizarea de servicii sociale rămâne limitat. Infrastructura de bază este subdezvoltată, având un impact negativ  asupra calității vieții și reprezentând un obstacol major în calea creșterii economice în zonele rurale.”

13:30 – 15:00       Sesiunea II: Creșterea competitivității și a valorii adăugate a produselor agricole și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare

Cecilia Alexandri, director, Institutul de Economie Agrară

Panel de discuții:

Reprezentant, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (tbc)

Bogdan Buzescu, președinte, Confederația Asociațiilor Țărănești din România (CATAR)

Emil Dumitru, președinte, Federația Națională PRO AGRO

Dezbateri

15:00 – 15:15       Pauză de cafea

15:15 – 16:45       Sesiunea III: Infrastructura și serviciile de bază ca factori de creștere și îmbunătățire a calității vieți

Monica Tudor, cercetător, Institutul de Economie Agrară

Panel de discuții:

Sirma Caraman, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice (tbc)

Vasile Moisa, Grupul de Acțiune Locală Alba

Ștefan Ilie, Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.)

Dezbateri

16:45 – 17:30       Concluzii