Câteva paradigme europene sunt puse in discuție. Non-intervenția în piață în ce privește relațiile comerciale și acceptarea unor derogări de la dreptul concurenței. Ce spun specialiștii români despre asta?

De la ce am pornit? Recent (stirea aici http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3658_ro.htm), Grupul operativ (task force) pentru piețele agricole a prezintat raportul său cu recomandări privind sprijinirea agricultorilor. Grupul operativ pentru piețele agricole (AMTF), a fost prezidat de Cees Veerman, fost ministru neerlandez al agriculturii și profesor universitar, el și-a prezentat raportul comisarului UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan.
market-outcomes-cap1De remarcat că niciun specialist român nu a făcut parte din grupul operativ. Poate că și-a depus candidatura, totuși? Asta pentru că a avut loc un proces de selecție, anterior constituirii grupului operativ.

Raportul pune jaloanele viitorului proces de reformă a PAC, care va începe în 2017, cu o consultare publică. Și de aceea direcțiile de acțiune propuse prin raport sunt importante. Două dintre ele mi-au atras atenția, pentru că au legătura și cu întâmplări de la noi.

Despre dezechilibrul dintre participanții în lanțul alimentar, despre care se discută în România, în Europa, o situație care a fost identificată sub numele de Unfair Trading Practices, sau UTF, la noi a generat legea actualizată privind vânzarea produselor alimentare, iată ce spune Raportul:

„În ceea ce privește practicile comerciale neloiale, deși inițiativele voluntare au fost utile, acestea nu au fost suficiente pentru a garanta o aplicare eficace și independentă. Prin urmare, ar trebui introdusă o legislație-cadru la nivelul UE și, de asemenea, ar trebuie să se sprijine introducerea unor sisteme eficace de asigurare a respectării normelor în statele membre, care să prevadă, de exemplu, utilizarea unui arbitru în cadrul lanțului alimentar. Există, de asemenea, recomandări privind contractele în scris obligatorii, care ar fi și în beneficiul agricultorilor;”

Mai propune ceva Raportul și anume o facilitare a organizării în cooperative prin intervenții în dreptul concurenței. Cu alte cuvinte se cere ca Uniunea Europeană să nu facă posibilă asocierea fermierilor și să nu privească asta ca o tendință anti-concurențială. Cool, nu?

„În ceea ce privește consolidarea cooperării între agricultori, normele referitoare la organizarea colectivă și dreptul concurenței ar trebui să fie clare și fezabile, pentru a spori în mod real posibilitățile lor de cooperare;”